Rödräv
 (Vulpes vulpes) Svartbjörn


Grävling

En nyfiken rödräv


Lodjur
(Lynx lynx)

Brunbjörn
(Ursus arctos)

Isbjörn
(Ursus maritimus)


Varg 
(Canis Lupus) 


Järv
(Gulo gulo)


Mårdhund
(Nectereutes procyonides)


Rödräv
(Vulpes vulpes)


Kanadalo
(Lynx canadensisk)


Lejon
(Pantera leo)


TigerBengalisk Tiger
(Panthera  tigris tigris)

Tillbaka till Montering - Trofeér